"Francia Media INFERIOR"

 
 

 

 
 
  Posters
 
Ad Lectorem

1/1.Afstamming van Cunegonde (NederLotharingen en Luxemburg)
1/2.Afstamming van Cunegonde (NederLotharingen en Luxemburg)
2.Afstamming van Gertrude van Vlaanderen
3.Genealogie van de Bourbons
4.Genealogie Oscar van Hammerstein
5.Genealogie der Konradijnen
6Genealogie der Immedingers (Friese)
7.Hamaland Gozelo en Megingoz
8.HDRR Afstamming van Otto I
9.HDRR: Hendrik de Vogelaar en de Karolingers
10.Karolingers :Ministamboom
11.LotharingenAfstamming der DynastieŽn
12.Lotharingen Tijdlijn (evolutie na het Verdrag van Verdun)
13.Meroving: Erfopvolging bij de Merovingers
14.Brabant - Opper-Lotharingen - Vermandois - Limburg (zie hoofdstuk dynastiŽn)
15.RelatieEerste Duitse keizers en eerste Franse koningen
16.RelatieFrankrijk - BourgondiŽ - Holland
17.RelatieFrankrijk - Engeland - Vlaanderen
18.RelatieGelre - Luxemburg - Limburg
19.RelatieHolland - Vlaanderen - Vermandois (zie hoofdstuk graafschap Holland)
20.RelatieNordheim - Zutphen - Holland
21.Relatie Vlaanderen - Brabant - Gelre
22. Chronologie Frankrijk - Vlaanderen - Henegouwen
23.RelatieHenegouwen - Brabant - Loon - Flamenses (De Ansfrieden)(zie hoofdstuk de Flamenses)
24.RelatieFrankrijk - Artois -Vlaanderen
25.RelatieHuis van Zutphen - Wassenberg-Gelre
26.Antecedenten van Maria van BourgondiŽ
27.RelatieHuis van Frioul - Karolingers - Otto I
28.RelatieEdingen - Grimbergen - Berthout - Loon - Brabant
29.RelatieGetuigen bij de Verkoop van Mechelen in 1316 (zie hoofdstuk heerlijkheid Mechelen)
30.Relatie: De Berthouts en het Huis van Edingen
31.GenealogieBloedverwantschap bij de Berthoutís
32.Relatie:De Berthouts en het Huis van Wezemael, Rotselaer, Merode,..
33.RelatieBerthout - Brabant - Gelre
34.RelatieBerthout en verscheidene vorstenhuizen (zie hoofdstuk heerlijkheid Mechelen)
35.RelatieHuis van Leuven - Huis van Hoorne
36.Vlaanderen en de Honderdjarige Oorlog
37/1.Familiebanden bij de Slag van Woeringen (1288)
37/2.Familiebanden bij de Slag van Woeringen (1288)
38.De afsplitsing der onderscheiden takken der Berthoutís
39.GenealogiePhilippe de Rouvre, de laatste Capetinger
40.Huis van Strijen en het Nederlands Koningshuis
41.RelatieHuis van Bar - Frankrijk - Engeland en Bethune
42.Relatie: Luxemburg - BourgondiŽ- Brabant
43.Bloedverwantschap Karel de Stoute-Margareta van York
44.De Honderdjarige Oorlog
45.Antoon van BourgondiŽ, heer van Beveren
46.Antecedenten van Karel de Goede, graaf van Vlaanderen
47.Het eerste en derde huwelijk van Margareta van Oostenrijk(zie hoofdstuk BourgondiŽ)
48.Relatie Huis van Leuven, Paltsgraven aan Rijn en de Abdij vanAffligem (zie hoofdstuk Brabant)
49.Bloedverwantschap van Willem van NormandiŽ
50.Bloedverwantschap Maximiliaan - Margareta

De teksten
Genealogie-Tafels
Posters
 
 
 
 
 

Contact