Het laden van de pdf-genealogie-tabellen neemt een tijdje in beslag, gelieve even te wachten

Indien u geen Pdf-lezer hebt ga naar =>

Deze en alle andere genealogie-tabellen zijn verzameld in een boekje
"GENEALOGIE der VORSTEN FAMILIES in de LAGE LANDEN TIJDENS de MIDDELEEUWEN 800 - 1500" - J.M.DEBOIS
UITGAVE IN EIGEN BEHEER 2007/2009 Debois Jean Marie, uitgever

=>Nieuwe 3de druk met aanvullingen & verbeteringen <=
=> is nu beschikbaar <=

U kunt het boekje, een zeer bruikbaar naslagwerk,  na storting van de som van 15 Eur (Belgie) 20 Eur (Nederland), verzending inbegrepen,
op rekeningnummer 320-0388475-60 van J.M.Debois
voor het buitenland IBAN BE73 3200 3884 7560 BIC BBRUBEBB

Het wordt U dan toegezonden.

Nieuwe genealogie-documenten dd. 31 januari 2009